v3-set-droplet - Cloud Foundry CLI Reference Guide


名前

v3-set-droplet - アプリを実行するために使用されるドロップレットを設定します。

使用法

cf v3-set-droplet APP_NAME -d DROPLET_GUID

オプション

--droplet-guid, -d

使用するドロップレットの guid